One SD™

OneSD™ teknologi for registering av data.

I tillegg til introduksjonen av 4T FORTE ™ seiler, er OneSails den første seilmakeren i verden som leverer seil med en elektronisk chip som er integrert i membranen som standard.
OneSD™ -microchip vil lagre data for å hjelpe sluttbrukeren og OneSails-nettverket til å identifisere og overvåke seilet i løpet av levetiden. Plassér en passende smarttelefon ved siden av brikken og avles den registrerte ID’en og designdataene.

En PRO versjon av OneSD™ brikken vil om kort tid bli lansert. OneSD™ brikken registrerer seilets bruk mens det er koblet til systemer i båten. Her vil det være mange muligheter som timer utsatt for UV og antall slag eller jibber mens seilet er i bruk – registreres for å forbedre seilprestasjonen og eieropplevelsen.