MELGES 24

MELGES 24

MELGES 24

Dette er de siste designene våre. For info, kontakt: verona@onesails.it

Tilgjengelighet: På lager

Produktnavn Price Excl. Tax
MELGES 24 Mainsail Tri-Radial ZZ6
€  3 690,00
MELGES 24 Mainsail Vantage Twaron MVAV2
€  3 870,00
MELGES 24 Mainsail RBS Carbon Battens
€  310,00
MELGES 24 Jib Tri-Radial ZZ7
€  1 890,00
MELGES 24 Jib Vantage JVAV3
€  2 050,00
MELGES 24 Jib RBS Carbon Battens
€  95,00
MELGES 24 Gennaker Runner GR5S Triradial Nylon Silicon
€  2 870,00
MELGES 24 Gennaker Reacher V3 Triradial Nylon Silicon
€  3 120,00

Info

Detaljer

  MAINSAIL JIBS GENNAKERS
Class Insigna  - -
Sail Numbers • - -
Measurement •
Battens • • -
Tell Tails • • -
Tube Bag • • -
Turtle Racing Bag - - •
RBS Epoxy Battens • • -
RBS Carbon Battens ο (optional) ο (optional)
-
Vision Window • - -
Silicon Treatment - - •

Tuning Guide

Tilleggsinformasjon

Tuning Guide

Download PDF